Частна художествена колекция - Атанас Инджов

Автопортрет

Вид:Живопис
Автор:Атанас Василев Инджов
Авторски права:Атанас Василев Инджов
Дата:2010
Техника:Масло
Материал:Платно
Размери:50/60
Анотация на англ.:Self-portrait
Canvas
Good quality
2010
Artist: Atanas Vasilev Indzhov
Редакция 2014-07-14