ОКИ - Картинна галерия (2-ра част)

Вътрешност на църквата "Св. София".

Автор:Питер, Йосиф
Вид:Графика
Техника:Гравюра.
Размери:19,8/14,3 см.
Произход:Асен Македонски, София, ул. "Иван Асен" №37
Състояние:Добро.
Сюжет/Школа:Интериор-култов паметник.
Забележки:Подпис: J.Pitter - Sofia
Анотация:Интериор с южния край на иконостаса и архиерейския трон. От прозореца в дясно пада силен сноп светлина.
Редакция 2014-05-26