Национален Исторически Музей - Бояна

001<<   002<     003    >004   >>131

Описание:Учение на ІІІ дружина от Школата за запасни офицери
Архивен Номер:№ 1381
Собственост на:Национален исторически музей
Spatial:Радомир, България
Датa:Април 1933
Носител:Отпечатък върху хартия
Част от:Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
Subject:Военни
Редакция 2015-06-29