Национален Исторически Музей - Бояна

001<<   083<     084    >085   >>131

Описание:Полковник Димитър Мустаков, охридският окръжен управител Евтим Спространов и др. на археологическите разкопки край с. Требенище
Архивен Номер:№ 5902
Собственост на:Национален исторически музей
Spatial:С. Требенище, Република Македония
Датa:15.06.1918
Носител:Отпечатък върху хартия
Част от:Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
Subject:Първа световна война
археология
1910
Редакция 2015-06-29