Национален Исторически Музей - Бояна

001<<   129<     130    >131   >>131

Описание:Димитър Доспевски
Архивен Номер:№ 8973
Собственост на:Национален исторически музей
Spatial:Самоков, България
Датa:12.08.1902
Носител:Отпечатък върху хартия
Част от:Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
Subject:1902
Редакция 2015-06-29