Национален Исторически Музей - Бояна

Описание:Учение на Школата за запасни офицери
Архивен Номер:№ 1379
Собственост на:Национален исторически музей
Spatial:с. Банкя, София, България
Датa:Септември 1933
Носител:Отпечатък върху хартия
Част от:Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
Subject:Военни
Редакция 2015-06-29