Национален Исторически Музей - Бояна

Описание:Комсомолци четат в. ”Ехо”
Архивен Номер:№ 1380
Собственост на:Национален исторически музей
Датa:1930
Носител:Отпечатък върху хартия
Част от:Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
Subject:Комсомолци
Редакция 2015-06-29