Национален Исторически Музей - Бояна

Описание:Ангел Станков и Недко Каблешков, адвокати от Пловдив, по време на Първата световна война
Архивен Номер:№ 1398
Собственост на:Национален исторически музей
Датa:1915-1918
Носител:Отпечатък върху хартия
Част от:Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
Subject:Пощенска картичка
Първа световна война
Редакция 2015-06-29