Национален Исторически Музей - Бояна

Описание:Хоро в с. Комщица
Архивен Номер:№ 1428
Собственост на:Национален исторически музей
Spatial:С. Комщица, област София, България
Датa:2.09.1923
Носител:Отпечатък върху хартия
Част от:Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
Subject:Пощенска картичка
Редакция 2015-06-29