Национален Исторически Музей - Бояна

Описание:Пещ за теракота на гара Темелково
Архивен Номер:№ 2667
Собственост на:Национален исторически музей
Spatial:Гара Батановци, област Перник, България
Датa:1932
Носител:Отпечатък върху хартия
Част от:Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
Subject:Промишленост
Редакция 2015-06-29