Национален Исторически Музей - Бояна

Описание:Керамична фабрика ”Изида” с изглед на въжената линия
Архивен Номер:№ 2669
Собственост на:Национален исторически музей
Spatial:С. Новоселци (гр. Елин Пелин), област София, България
Датa:1927
Носител:Отпечатък върху хартия
Част от:Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
Subject:Промишленост
Редакция 2015-06-29