Пловдив - Раионен Археологичен Музей

 1--8   9--16   17--24   ...   225--225 

....
Снимка
Наименование
0009 Асклепий, ІІІ век; Глава
0010 Асклепий, ІІІ век; Глава, косата с лента
0011 Асклепий, ІІІ век; Дясната страна на мраморна оброчна плоча
0012 Асклепий, ІІІ век; Мраморна оброчна плоча
0013 Асклепий, ІІІ век; фрагмент от мраморна оброчна плоча,горната част на тялото на Асклепий и част от главата на Телесфор;
0014 Асклепий, ІІІ век; Част от мраморна оброчна плоча
0015 Бромзова маска от Сарая
0016 Бронзов връх на кания и бронзова пластинка