Пловдив - Раионен Археологичен Музей

Асклепий-ІІІ век - Горна част от мраморна оброчна плоча с Хигия и Телесфор

Носител на образа:стъклена плака
Дата:1937
Местонахождение:Пловдив
Описание на бъл.:Място на намиране: Пазарджишко, м. Баткун
Описание на англ.:Asklepius - upper part of a marble rite plate with Hygeia and Telesphorus Found in Baktun, near Pazardzhik
Редакция 2014-07-02