Пловдив - Раионен Археологичен Музей

Асклепий, ІІІ век; Бюст

Носител на образа:стъклена плака
Дата:1937
Местонахождение:Пловдив
Описание на бъл.:Място на намиране: Пазарджишко, м. Баткун
Описание на англ.:Asklepius - bust Found in Baktun, near Pazardzhik
Редакция 2014-07-02