Пловдив - Раионен Археологичен Музей

Асклепий с Телесфор, ІІІ век; Част от мраморна оброчна плоча

Носител на образа:стъклена плака
Дата:1937
Местонахождение:Пловдив
Описание на бъл.:Място на намиране: Пазарджишко, м. Баткун
Описание на англ.:Asklepius and Telesphorus; part of a marble plate Found in Baktun, near Pazardzhik
Редакция 2014-07-02