Пловдив - Раионен Археологичен Музей

Аполон с лира и трите грации; фрагмент от оброчна мраморна плоча

Носител на образа:стъклена плака
Дата:1934
Местонахождение:Пловдив
Описание на англ.:Apollo with a lyre and the three graces; fragment of a marble plate
Редакция 2014-07-02