Пловдив - Раионен Археологичен Музей

 1--8   9--16   ...   225--225 

....
Снимка
Наименование
0001 Аполон с лира и трите грации; фрагмент от оброчна мраморна плоча
0002 Асклепий-ІІІ век - Горна част от мраморна оброчна плоча с Хигия и Телесфор
0003 Асклепий-ІІІ век; Мраморна глава
0004 Асклепий-ІІІ век; Торс
0005 Асклепий - фрагмент от мраморна оброчна плоча
0006 Асклепий - Фрагменти от мраморна оброчна плоча
0007 Асклепий с Телесфор, ІІІ век; Част от мраморна оброчна плоча
0008 Асклепий, ІІІ век; Бюст