Велико Търново - Рег. Библиотека - Балкански Войни

 1--8   ...   177--184   185--191 

....
Снимка
Идентификатор Дата Произход Фотограф/ателие Наименование
000185 РИМВТ-0011-1 18-04-2013 РИМ Велико Търново фотограф Генчо Петков Бинокъл офицерски "Горц", с калъф.; РИМ Велико Търново
000186 РИМВТ-0011-2 18-04-2013 РИМ Велико Търново фотограф Генчо Петков Бинокъл офицерски "Горц", с калъф.; РИМ Велико Търново
000187 РИМВТ-0011-3 18-04-2013 РИМ Велико Търново фотограф Генчо Петков Бинокъл офицерски "Горц", с калъф.; РИМ Велико Търново
000188 РИМВТ-0011-4 18-04-2013 РИМ Велико Търново фотограф Генчо Петков Бинокъл офицерски "Горц", с калъф.; РИМ Велико Търново
000189 РИМВТ-0012-1 18-04-2013 РИМ Велико Търново фотограф Генчо Петков 8mm картечница Максим, 1909; РИМ Велико Търново
000190 РИМВТ-0012-2 18-04-2013 РИМ Велико Търново фотограф Генчо Петков 8mm картечница Максим, 1909; РИМ Велико Търново
000191 РИМВТ-0012-3 18-04-2013 РИМ Велико Търново фотограф Генчо Петков 8mm картечница Максим, 1909; РИМ Велико Търново