Велико Търново - Рег. Библиотека - Балкански Войни

Свидетелство за участие във войната 1912/13 г.

Идентификатор:AutoDB_000002
Авторски права:РИМ - Велико Търново
Дата:17 април 2013
Произход:Велико Търново
Фотограф/ателие:Дигитализирал Калоян Здравков
Обект:хартия
Произход:български
Ключови думи:РИМ Велико Търново
Редакция 2015-06-16