Велико Търново - Рег. Библиотека - Балкански Войни

 1--8   9--16   ...   185--191 

....
Снимка
Идентификатор Дата Произход Фотограф/ателие Наименование
000001 AutoDB_000001 17 април 2013 София Дигитализирал Калоян Здравков Грамота при връчване на орден "За храброст" II степен.
000002 AutoDB_000002 17 април 2013 Велико Търново Дигитализирал Калоян Здравков Свидетелство за участие във войната 1912/13 г.
000003 AutoDB_000003 17 април 2013 Велико Търново Дигитализирал Калоян Здравков Български офицери.
000004 AutoDB_000039 17 април 2013 Велико Търново Фотограф А. Бронфен; дигитализирал Калоян Здравков Конвоиране на военнопленници по улиците на Велико Търново.
000005 ВИМТ-0001-1 14-05-2013 Военен исторически музей Терем, Велико Търново фотограф Генчо Петков 10,67 мм пушка Бердан №1
000006 ВИМТ-0001-2 14-05-2013 Военен исторически музей Терем, Велико Търново фотограф Генчо Петков 10,67 мм пушка Бердан №1
000007 ВИМТ-0001-3 14-05-2013 Военен исторически музей Терем, Велико Търново фотограф Генчо Петков 10,67 мм пушка Бердан №1
000008 ВИМТ-0001-4 14-05-2013 Военен исторически музей Терем, Велико Търново фотограф Генчо Петков 10,67 мм пушка Бердан №1