Художествена Галерия 'Илия Бешков' - Плевен

А. Патали

Наименование:Чаша - птица
Фонд:Шона
Техника:серпентин, тъмносивозелен
Размери(см.):15/38
Състояние:добро
Редакция 2013-10-22