Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

0001<<   0001<     0002    >0003   >>0500

Вид:Апликация
Наименование:Вакханка
Материал:Бронз
Размери:Височина 4,5 см
Място:с. Бешли
Релефен бюст на вакханка. Отзад е кух.
- - -
Applique. Baccha. Bronze. H. 4,5 cm. Beshli village. Relief bust of Baccha, its backside hollow.

Редакция 2011-11-11