Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

0001<<   0002<     0003    >0004   >>0500

Вид:Бюст
Наименование:Серапис
Материал:Бронз
Размери:Височина 5 см
Място:Цариград
Бронзов бюст на Сарапис. Калатосът е украсен с три маслинови клончета.
- - -
Bust. Serapis. Bronze. H. 5 cm. Istanbul. Bronze bust of Serapis. Three olive sprigs decorate the calathus.

Редакция 2011-11-11