Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

0001<<   0498<     0499    >0500   >>0500

Наименование:Апликация
Материал:Сребро
Място:гр. Панагюрище
Сребърна апликация.
- - -
Applique. Silver. Panagyurishte.

Редакция 2011-11-11