Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

0001<<   0499<     0500    >___  >>___

Наименование:Апликация
Материал:Сребро
Място:гр. Панагюрище
Сребърна апликация.
- - -
Applique. Silver. Panagyurishte.

Редакция 2011-11-11