Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

___<<  ___<     0001    >0002   >>0500

Вид:Глава
Наименование:Артемида
Материал:Бронз
Размери:Височина 7,5 см
Бронзова главичка на Артемида. Представена е с висока, накъдрена прическа.
- - -
Head. Artemis. Bronze. H. 7,5 cm. Bronze head of Artemis. She is represented with a high curled hairstyle.

Редакция 2011-11-11