Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт и Музей

0501<<   0501<     0502    >0503   >>1387

Вид:Художествен бронз
Наименование:Статуетка на Херакъл
Материал:Бронз
Размери:вис. 10,2 см
Място:с. Люблен, Поповско
Брадат мъж, прав, гол, крачещ несигурно напред, с кривак върху дясното рамо, а в лявата ръка, над която е преметната лъвска кожа, държи фиала. Главата е наклонена надясно. Косата е пристигната с панделка, завързана на тила. Тялото е пълно и отпуснато като на силен.

Редакция 2012-04-05