Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт и Музей

0501<<   0502<     0503    >0504   >>1387

Вид:Художествен бронз
Наименование:Статуетка на Зевс
Материал:Бронз
Размери:вис. 12.7 см
Датировка:I в.
Място:с. Голямо село, Дупнишко
Зевс е представен прав, гол, в силно движение - замахнал с дясна ръка и протегнал напред лявата - вероятно мятащ мълния. Стъпил е върху десния си крак, а с левия е направил крачка напред. При движението торсът и главата са извити надясно. Главата е едра, лицето широко, а тялото - тънко, с издължени крайници. Фигурата е силно динамична. Изразът на лицето е строг. Позата на тази статуйка напомня Гръмотвержеца от Хистиея.

Редакция 2012-04-05