Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт и Музей

0501<<   1365<     1384    >1387   >>1387

Вид:Накити и тоалетни принадлежности
Наименование:Висулки
Материал:Бронз, сребро
Място:Неизвестно местонамиране
Висулки - 6 бр.

Редакция 2012-04-05