Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт и Музей

___<<  ___<     0501    >0502   >>1387

Вид:Художествен бронз
Наименование:Статуетка на Афродита
Материал:Бронз
Размери:Вис. 14,2 см.
Датировка:II в
Място:Враца
Представена е права гола жена, стъпила върху десния си крак. Левият крак е свит в коляното и изтеглен назад. Главата е леко наклонена надолу и надясно. Косите, разделени на прав път са прибрани назад в три стъпаловидни изтеглени кичури и в кок на тила. Увенчана е с характерната за Афродита диадема (стефане).

Редакция 2012-04-05