Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

Вид:Накити и тоалетни принадлежности
Наименование:Пръстен с надпис
Материал:Злато
Размери:Диаметър 2,7 см;тегло 31,29 гр
Датировка:ІV в пр. Хр.
Място:с. Езерово, Първомайско
Златен пръстен с надпис. Халката му е изработена от дебела златна тел, а върху елипсовидната плочка има надпис в няколко реда с врязани гръцки букви.

Редакция 2012-03-20