Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

1297<<   2164<     2182    >2251   >>2251

Вид:Предмети на култа
Наименование:Стенопис. Глава на ангел.
Размери:35 х 44 см.
Място:От Червената църква край Перущица

Редакция 2012-03-20