Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

1297<<   2182<     2251    >___  >>___

Вид:Предмети на култа
Наименование:Щампа
Материал:Хартия
Размери:18 х 28 см.
Датировка:1765 г.
Източник:Неизвестен произход.
Щампа "Архидякон Стефан с манастира Констамонит на Света гора". Виена.

Редакция 2012-03-20