Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

2091<<   2091<     2092    >2093   >>2300

Вид:Икони
Наименование:Икона "Св. Теодор Тирон на кон".
Материал:Дърво, темпера
Размери:48 х 35 х 2,5 см.
Датировка:Втора половина на XIX в.
Източник:Неизвестен произход.
Икона "Св. Теодор Тирон на кон". Дебърска школа.

Редакция 2012-03-20