Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

2091<<   2092<     2093    >2094   >>2300

Вид:Икони
Наименование:Икона "Св. Йоан Предтеча".
Материал:Дърво, темпера
Размери:32,5 х 44 х 2 см.
Датировка:XIX в.
Източник:Неизвестен произход.
Икона "Св. Йоан Предтеча". 32,5х44х2 см.

Редакция 2012-03-20