Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

2091<<   2296<     2297    >2298   >>2300

Вид:Икони
Наименование:Икона "Богородица от Кикос с четиримата евангелисти и ангели".
Материал:Дърво, темпера
Размери:35 х 26,5 х 2 см.
Датировка:1829 г.
Източник:Неизвестен произход.
Икона "Богородица от Кикос с четиримата евангелисти и ангели". Захари Зограф от Самоков. Подпис: "Изобразися рукою Захария. 1829."

Редакция 2012-03-20