Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

2091<<   2297<     2298    >2299   >>2300

Вид:Икони
Наименование:Икона "Богородица с Младенеца".
Материал:Дърво, темпера
Размери:22 х 29 х 1,5 см.
Датировка:XVIII в.
Място:От Велико Търново.
Икона "Богородица с Младенеца". На гърба има гръцки надпис.

Редакция 2012-03-20