Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

2091<<   2298<     2299    >2300   >>2300

Вид:Икони
Наименование:Икона "Обрезание".
Материал:Дърво, темпера
Размери:20,5 х 27 х 1,5 см.
Датировка:XVIII-XIX в.
Източник:Неизвестен произход.
Икона "Обрезание". Иконата е двустранна. Тревненска школа.

Редакция 2012-03-20