Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

2091<<   2299<     2300    >___  >>___

Вид:Икони
Наименование:Икона "Въведение Богородично".
Материал:Дърво, темпера
Размери:32 х 24,5 х 1 см.
Датировка:XVIII в.
Място:От манастира Седемте престола.
Икона "Въведение Богородично". Иконата е приготвена за двустранно изписване, но задната част не е изписана. На гърба надпис.

Редакция 2012-03-20