Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Национален Археологически Институт с Музей

___<<  ___<     2091    >2092   >>2300

Вид:Икони
Наименование:Икона Св. Евтимий и св. Антоний.
Материал:Дърво, темпера
Размери:36 х 41 х 3 см.
Датировка:Край на XIX в.
Източник:Неизвестен произход.
Икона "Св. Евтимий и св. Антоний". Край на 19 в.

Редакция 2012-03-20