Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” - София

 1--8   ...   113--120   121--125 

....
Снимка
Автор/художник Наименование Техника Размери
0121 Станислав Памукчиев Първоучители акварел 50 x 70 см.
0122 Стефан Ненов Плакет на Климент Охридски 13 см.
0123 Христо Попов Врата литография 50 x 70 см.
0124 Христо Харалампиев Пластика скулптура 30 см.
0125 Цветан Колев Спомен живопис 69 x 60 см.