Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” - СофияАвтор/художник:Анета Ходина
Наименование:Портрет на г-жа Стефанка Отмарова- Георгиева
Година/Век:около 1915 г.
Техника:живопис
Материал:сух пастел, хартия
Размери:63,5 x 45,5 см.
Произход:дарение
Състояние:мн. добро
Местонахождение:Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" - София
Забележки:Картината е притежание на Фондация "Елена и Иван Дуйчеви"
Анотация (англ.):Aneta Hodina, (1878-1943)
Редакция 2012-08-07