Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” - СофияНаименование:Исус Христос
Година/Век:втора половина на ХІХ в.
Размери:25,5 x 18,2 см.
Произход:дарение
Състояние:добро
Местонахождение:Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" - София
Забележки:Притежание на Фондация "Елена и Иван Дуйчев"
Редакция 2012-08-07