Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” - СофияНаименование:Св. Архангел Михаил
Година/Век:втора половина на ХІХ в.
Размери:21 x 19,5 см.
Произход:дарение
Състояние:добро
Местонахождение:Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" - София
Забележки:Притежание на Фондация "Елена и Иван Дуйчеви"
Редакция 2012-08-07