Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” - СофияНаименование:Св. Йоан Предтеча
Година/Век:втората половина на ХІХ век
Размери:100 x 100 см.
Произход:дарение
Състояние:добро
Местонахождение:Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" - София
Забележки:Притежание на Фондация "Елена и Иван Дуйчеви"
Редакция 2012-08-07