Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” - СофияНаименование:Разпятие Христово
Година/Век:втора половина на ХІХ век
Размери:34,5 x 22,5 см.
Произход:дарение
Състояние:добро
Местонахождение:Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" - София
Забележки:Притежание на Фондация "Елена и Иван Дуйчеви"
Редакция 2012-08-07