Център за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” - СофияАвтор/художник:Златю Бояджиев
Наименование:Пейзаж
Година/Век:1945
Техника:живопис
Материал:маслени бои върху фазер
Размери:20 x 28 см.
Произход:дарение
Състояние:мн. добро
Сюжет/Школа:съвременна българска живопис
Местонахождение:Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" - София
Анотация (англ.):Zlatio Bojadziev, 1903-1976
Редакция 2012-08-07