Музей София - Художествена КолекцияБоянчани по Цар Освободител.

Автор/художник:Алексиев, Райко
Година/Век:1938 г.
Техника:Рисунка с туш.
Сюжет/Школа:Карикатура.
Анотация (бълг.):Текст върху паспартутто: "Гледай свободно Нане, нали сме вече аншлус със София и си умешахме всичко.
Редакция 2013-03-18