Музей София - Художествена КолекцияЗима край Сточна гара.

Автор/художник:Александров, Здравко
Година/Век:1969 г.
Техника:Маслени бои на платно.
Размери(см.):69/49 см.
Сюжет/Школа:Градски пейзаж.
Забележки:Подпис: З. Александ/69
Анотация (бълг.):Поглед от Владайската река, от запад. На преден план е източния мост на площада при Сточна гара, по който се движи тролейбус. Зад него се виждат 6 стари, боидисани в жълто сгради на гарата. Като фон служи реката и голи дървета - тополи.
Редакция 2013-03-18