Музей София - Художествена КолекцияИндустриален пейзаж - гара "Искър".

Автор/художник:Александров, Здравко
Година/Век:1962 г.
Техника:Масло върху платно.
Материал:Платно.
Размери(см.):69/48,7 см.
Сюжет/Школа:Индустриален пейзаж.
Забележки:Подпис: З. Александров 62
Анотация (бълг.):На преден план - течаща река, в ляво от нея - насип и ЖП-линия с работещи мъже в сини дрехи. Зад тях - стари индустриални сгради и 6 фабрични комина.
Редакция 2013-03-18